فرنچ لاین کناد، شامل انواع رایحه های بی نظیر عطری بر پایه اسانس های تولید شده در شرکت کناد است. تیم تحقیقاتی کناد این رایحه ها را بر پایه فرایند تولید ویژه خود طراحی کرده و ما معتقدیم که مناسب برای تمام سلیقه هاست.
اگر به رایحه های خاص علاقه دارید که تا کنون آن را تجربه نکرده اید، اسپری فرنچ لاین کناد برای شما طراحی شده است.
توضیحات همه رایحه ها زیر تصاویر نوشته شده، خوشحال میشیم که بخونید

نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

Yolla-Essential oils Blend-Eau De Toilette

405,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Il ne peut être décrit que comme unique Pas de similaire Croyez-moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Elize-Essential oils Blend-Eau De Toilette

415,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Si vous avez eu la chance de vivre à Paris quand vous étiez jeune Cela vous accompagnera partout où vous passerez le reste de votre vie Paris Est Une Fete

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Azale-Essential oils Blend-Eau De Toilette

380,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

L'azale est mon parfum le plus cher Mon compagnon constant Croyez-moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Marées-Essential Oils Blend-Eau De Toilette

395,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Avec un parfum merveilleux, c'est l'un de mes parfums préférés, Croyez-moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Zeeva-Essential oils Blend-Eau De Toilette

345,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Vous allez l'adorer, Croyez-moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Soleil-Essential oils Blend-Eau De Toilette

302,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Chaud et brûlant comme le soleil Croyez-Moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Candy-Essential oils Blend-Eau De Toilette

350,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Achetez pour vos enfants et faites-leur plaisir Mais peut-être que tu aimes les Candies comme moi Alors ne t'oublie pas Croyez-moi

  ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Fleurs-Essential oils Blend-Eau De Toilette

360,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Un grand bouquet de toutes les fleurs Il est avec toi tous les jours et partout Croyez-moi

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن

Belles-Essential Oils Blend-Eau De Toilette

380,000 تومان
آماده سازی و ارسال محصولات بین 5 تا 7 روزکاری زمان می برد.

Ma belle beauté

ذکر چند نکته رو ضروری می دونیم: 1- محصولات فرنچ لاین و ساکورا لاین بصورت اختصاصی برای کناد طراحی شدن و مسلما مشابهشون رو در مارکت عطر فروشی نخواهید دید؛ 2-محصولات فرنچ لاین کاملا مناسب استفاده بر روی پوست بدن هم هستن چون درصد الکل بسیار پایینی دارن و اسنشیال اویلها مورد استفاده خودشون کلی خواص درمانی دارن.خواص درمانی اسنشیال اویلها در سایت با توضیحات کامل اومده؛ 3- رنگها تنها برای زیبایی بصری و عکس های سایت اضافه شدن و محصولاتی که ارسال میشه، رنگهای خیلی ملایم زیبایی دارن و همین طیف رنگی ولی کاملا پاستیلی هستن