در این دسته از محصولات به دو صورت سفارشی (نیاز مشتری) و محصولات VIP طراحی شده توسط تیم تحقیقاتی شرکت کناد ارائه می شوند.
شامل انواع عطرها با رایحه های خاص و انواع دیفیوژرها با رایحه های اختصاصی می شوند.
از این محصولات می توانید به عنوان هدیه ای ارزشمند و خاص استفاده کنید.
این محصولات تبلور شعار کناد است که احترام به طبیعت احترام به خود است.

هیچ محصولی یافت نشد.